• ၁၁ နတ္ေတာ္ 2018

  Third call for proposals of the international LGBTI Fund

  လူ႔အခြင့္အေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညႊန္႔ျခင္း ႏွင့္ က်ားမဝိေသသလကၡဏာအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (The International LGBTI Fund) သည္ ေနာက္ဆက္တြဲရည္ညႊန္းပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တတိယအၾကိမ္ ေခၚဆိုေနပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလွ်င္ ယူရိုေငြ 50 000 မွ ယူရိုေငြ 60 000 အထိ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

 • ၁၄ တန္ေဆာင္မုန္း 2018

  Call for applications - Trade advisor

  ျပင္သစ္စီးပြားေရး ႏိုင္ငံတကာတြင္ဖြံျဖိဳးရန္ အဓိကက်ေသာက႑တြင္ပါဝင္သည့္ ျပည္သူပိုင္ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန (Business France) ၏ အၾကံေပးရာထူး (Trade Advisor) ေနရာအတြက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

 • ၃ တန္ေဆာင္မုန္း 2018

  2018 Human rigths Prize of the French Republic

  A call for applications is launched for the 2018 edition of the Human Rights Prize of the French Republic, organized by the National Consultative Commission on Human Rights.

 • ၃၁ သီတင္းကြ်တ္ 2018

  Paris Peace Forum – Participate in the call for projects

  ပထမအၾကိမ္ ပါရီျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ႏိုဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္မွ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။
  ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပက္ခမ်ားေပၚတြင္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ညီလာခံကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပကာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကဓိကရင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ပိုမိုမွ်တေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာဘက္ေပါင္းစံုစနစ္တို႔တြင္ နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသာ ထိေရာက္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ အစျပဳပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားကိ

 • ၁၃ သီတင္းကြ်တ္ 2018

  PARIS 2018 - 10th Edition of Gay Games

  (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အားကစားပြဲေတာ္ကို ပါရီျမိဳ႕တြင္ ဩဂုတ္လ (၄)ရက္မွ (၁၂)ရက္ေန႔ အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္သူေပါင္း (၁၅ ၀၀၀) ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ၾကည့္ရွုသူေပါင္း (၄၀ ၀၀၀) လာေရာက္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အားကစားပြဲေတာ္သည္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လူၾကီးအားလံုး ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏိူင္ေသာ အေရးအပါဆံုး အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႔ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။

  Actualités

  • ၁၁ နတ္ေတာ္ 2018

   Third call for proposals of the international LGBTI Fund

   လူ႔အခြင့္အေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညႊန္႔ျခင္း ႏွင့္ က်ားမဝိေသသလကၡဏာအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (The International LGBTI Fund) သည္ ေနာက္ဆက္တြဲရည္ညႊန္းပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တတိယအၾကိမ္ ေခၚဆိုေနပါသည္။ (...)

   (ဖတ္ရန္...)
  • ၁၄ တန္ေဆာင္မုန္း 2018

   Call for applications - Trade advisor

   ျပင္သစ္စီးပြားေရး ႏိုင္ငံတကာတြင္ဖြံျဖိဳးရန္ အဓိကက်ေသာက႑တြင္ပါဝင္သည့္ ျပည္သူပိုင္ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ျပင္သစ္ကုန္သြယ္ေရးဌာန (Business France) ၏ အၾကံေပးရာထူး (Trade Advisor) ေနရာအတြက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

   (ဖတ္ရန္...)
  • ၃ တန္ေဆာင္မုန္း 2018

   2018 Human rigths Prize of the French Republic

   A call for applications is launched for the 2018 edition of the Human Rights Prize of the French Republic, organized by the National Consultative Commission on Human Rights.

   (ဖတ္ရန္...)
  • ၃၁ သီတင္းကြ်တ္ 2018

   Paris Peace Forum – Participate in the call for projects

   ပထမအၾကိမ္ ပါရီျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ႏိုဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္မွ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။
   ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပက္ခမ်ားေပၚတြင္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ညီလာခံကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပကာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကဓိကရင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ပိုမိုမွ်တေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း (...)

   (ဖတ္ရန္...)
  • ၁၃ သီတင္းကြ်တ္ 2018

   PARIS 2018 - 10th Edition of Gay Games

   (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အားကစားပြဲေတာ္ကို ပါရီျမိဳ႕တြင္ ဩဂုတ္လ (၄)ရက္မွ (၁၂)ရက္ေန႔ အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္သူေပါင္း (၁၅ ၀၀၀) ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ၾကည့္ရွုသူေပါင္း (၄၀ ၀၀၀) လာေရာက္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အားကစားပြဲေတာ္သည္ (...)

   (ဖတ္ရန္...)

  Starting March 15th 2015, it will be mandatory for every visa applicant to request an appointment in order to submit a visa application at the Visa Section of the Embassy of France

  ဆလိုက္ဓါတ္ပံုမ်ား

  Daw Aung San Suu Kyi, Commandeur de la Légion d'Honneur
  Remise des insignes de Chevalier des Arts et Lettres à l'actrice Grace Swe Zin Htaik
  L'atrice Grace Swe Zin Htaik, Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres
  Remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite à M. Win Maw, Président de Forever Group
  Remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite à M. Guy Lubeigt, enseignant et chercheur
  Entretien de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, avec Aung San Suu Kyi, conseillère pour l'Etat et ministre des affaires étrangères, le 20 novembre 2017 à Nay Pyi Taw
  Visite de l'ambassadeur de France dans un camp de déplacés de Jan Maing Kawng, près de Myitkyina (Etat Kachin)
  Remise de la médaille d'Honneur des Affaires étrangères à Daniel Toe Myint Naing
  Formation aux techniques de sauvetage en faveur des sapeurs-pompiers birmans
  Mission sur le développement urbain à Mandalay
  Réunion de travail dans le cadre d'une mission à Taunggyi avec une délégation d'entreprises françaises