အေထြေထြ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား

  • (၂၁) ရာစုပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္)

    ျမန္မာအစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး Mr. Ban Ki-moon အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ အတူတကြစုေပါင္းကာ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၂၁) ရာစုပင္လံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဖြင့္ပြဲကို ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံမွ လိွက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

    ဆက္ဖတ္ရန္

  • မွတ္ခ်က္ အေထြေထြ

    ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ မွ (၁၆) ရက္္ ေန႔ အထိ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Alain Juppé ၏ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္လာပတ္မႈခရီးစဥ္သည္ ျပင္သစ္ျပည္ ႏွင္႔ ျမန္မာျပည္အစိုးရတို႔အၾကား အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏိုင္မႈ (...)

    ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔