ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွသတင္းမ်ား

 • French candidacy to the Human Rights Council 2021-2023

  Human rights are increasingly under attack in many parts of the world, while those who speak out for human rights are increasingly threatened. It is within this context that France is presenting its candidacy to the Human Rights Council for the 2021-2023 term.

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • The measures for developing French education abroad

  The plan for developing French education abroad has four main thrusts :
  Making teaching and education options more attractive ;
  Developing the current network and supporting the creation of new schools ;
  Getting families more involved in school life ;
  Supporting the network in working for diplomacy more effectively.

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • The Christchurch Call to Action to eliminate terrorist and violent extremist content online

  In the Christchurch Call to Action, 10 Heads of State and Government and international organizations, as well as leaders of major tech companies, have committed to a set of collective actions that aim to eliminate terrorist and violent extremist content online.

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • French Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe

  From 17 May to 27 November 2019, France will hold the Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. France’s goal as Chair is to strengthen the Council of Europe’s main acquis, established after 70 years of victories and progress, and to keep supporting societal change in Europe through unity and innovation.

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • Global biodiversity report released in Paris

  The seventh session of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Plenary will take place from 29 April to 4 May 2019 at UNESCO headquarters in Paris. At this event, IPBES will present its Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services to representatives of 130 States.

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • Third call for proposals of the international LGBTI Fund

  လူ႔အခြင့္အေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညႊန္႔ျခင္း ႏွင့္ က်ားမဝိေသသလကၡဏာအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (The International LGBTI Fund) သည္ ေနာက္ဆက္တြဲရည္ညႊန္းပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တတိယအၾကိမ္ ေခၚဆိုေနပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုလွ်င္ ယူရိုေငြ 50 000 မွ ယူရိုေငြ 60 000 အထိ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • 2018 Human rigths Prize of the French Republic

  A call for applications is launched for the 2018 edition of the Human Rights Prize of the French Republic, organized by the National Consultative Commission on Human Rights.

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • Paris Peace Forum – Participate in the call for projects

  ပထမအၾကိမ္ ပါရီျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ႏိုဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္မွ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။
  ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ျဖစ္ေနေသာ ပဋိပက္ခမ်ားေပၚတြင္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ညီလာခံကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပကာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကဓိကရင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ပိုမိုမွ်တေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာဘက္ေပါင္းစံုစနစ္တို႔တြင္ နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသာ ထိေရာက္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ အစျပဳပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားကိုေဖၚထုတ္သြားရန္ျဖစ္သည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • PARIS 2018 - 10th Edition of Gay Games

  (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အားကစားပြဲေတာ္ကို ပါရီျမိဳ႕တြင္ ဩဂုတ္လ (၄)ရက္မွ (၁၂)ရက္ေန႔ အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္သူေပါင္း (၁၅ ၀၀၀) ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ၾကည့္ရွုသူေပါင္း (၄၀ ၀၀၀) လာေရာက္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား အားကစားပြဲေတာ္သည္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ လူၾကီးအားလံုး ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏိူင္ေသာ အေရးအပါဆံုး အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ႔ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • The One Planet Summit: public and private finance in support of climate action

  On 12 December 2017, two years to the day since the historic Paris Agreement, the One Planet Summit aims to find new, concrete responses to the question: “are we capable of uniting to bring a concrete response to the climate challenge?”

  ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔