ၿပည္ဝင္ခြင္႔ (ဗီဇာ)

 • ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္

  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အားလံုးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္တြင္ မိမိခရီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္အေထာက္အထား ႏွင့္ မိမိတည္းခိုမည့္အေတာက္အထား ကိုျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္တြင္ တင္ျပႏုိင္ရပါမည္။ ျပည္ဝင္္ခြင့္ ဗီဇာ ကိုလည္းသက္ဆိုင္ရာ (...)

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ဗီဇာေလွ်ာက္ရန္အတြက္ ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္း အခ်က္အလက္မ်ား

  မိမိကိုင္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အမ်ဳိးအစား ( ရုိးရုိးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ၊ သံတမန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ၊ အထူးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ) ေပၚမူတည္ၿပီး ဗီဇာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ကြဲၿပားသြားပါသည္။ ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိေနထိုင္လိုေသာ ကာလအပိုင္းအၿခားေပၚမူတည္ၿပီး (...)

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ား

  ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံစာရင္းမ်ား _ _ -* ၾသစႀတီးယား -* ဘယ္လ္ဂ်ီယံ -* ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ -* ဒိန္းမတ္ -* အက္စတိုးနီးယား -* ဖင္လန္ -* ျပင္သစ္ -* ဂ်ာမနီ -* ဂရိ -* ဟန္ေဂရီ -* အိုက္စလန ္( ဥေရာပသမဂၢ အသင္းဝင္းမဟုတ္) -* အီတလီ -* လက္ဗီးယား -* (...)

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ား

  ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ရန္ ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ။ _ _ ရွန္ဂန္ဗီဇာ (ကာလတို) ေလွ်ာက္လႊာ အဂၤလိပ္လ _ _ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ _ _ _ _ ကာလရွည္ဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာ

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ရွန္ဂန္ဗီဇာေလွ်ာက္ရာတြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္တမ္း အေထာက္အထားမ်ား

  တင္ျပရမည့္ စာရြက္တမ္း အေထာက္အထားမ်ား
  _

  lire la suite

 • ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာစစ္ေဆးသည့္ႏွုန္းထား

  ဗီဇာစစ္ေဆးခ ကို ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တခါတည္း ေပးသြင္းရ႔ါမည္။
  Kyat တမ်ဳိးတည္းသာ လက္ခံသည္။ (ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာစစ္ေဆးသည့္ႏွုန္းထားသည္ အတက္အက်ရွိႏုိင္ပါသည္။)
  _
  _
  -* ရွန္ဂန္ဗီဇာ (ကာလတိုဗီဇာ) : 60 €
  -* ခေလး ၆ ႏွစ္ မွ ၁၂ (...)

  lire la suite

 • ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္

  ဗီဇာေလ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေအာက္ပါ Website ကိုခ်ိတ္ဆက္ျပီး ရက္ခ်ိန္းရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။
  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=246&suid=1

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ေလဆိပ္ဝင္ေပါက္မ်ား ႏွင္႔ နယ္စပ္မ်ားကုိ လုံျခဳံေရး

  ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေလဆိပ္ဝင္ေပါက္မ်ား ႏွင္႔ နယ္စပ္မ်ားကုိ လုံျခဳံေရးအတြက္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ၂၀၁၅- ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႕အထိ တစ္လတိတိ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔