ၿပည္ဝင္ခြင္႔ (ဗီဇာ)

 • ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္

  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အားလံုးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္တြင္ မိမိခရီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္အေထာက္အထား ႏွင့္ မိမိတည္းခိုမည့္အေတာက္အထား ကိုျပင္သစ္ႏိုင္ငံအဝင္တြင္ တင္ျပႏုိင္ရပါမည္။ ျပည္ဝင္္ခြင့္ ဗီဇာ ကိုလည္းသက္ဆိုင္ရာ (...)

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပင္သစ္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလ်ာက္ထားျခင္း

  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလ်ာက္ထားေသာ ျပင္သစ္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိျပင္သစ္မွ စီစစ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ၎ျပင္သစ္သံရံုးသည္ Czech Republic, Latvia, Portugal, Spain, Swizerland ႏိုင္ငံမ်ားကိုယ္စား Short Stay (ရက္ ၉၀) ဗီဇာလည္းထုတ္ေပးပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာစစ္ေဆးသည့္ႏွုန္းထား

  ဗီဇာစစ္ေဆးခ ကို ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တခါတည္း ေပးသြင္းရ႔ါမည္။
  Kyat တမ်ဳိးတည္းသာ လက္ခံသည္။ (ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာစစ္ေဆးသည့္ႏွုန္းထားသည္ အတက္အက်ရွိႏုိင္ပါသည္။)
  _
  _
  -* ရွန္ဂန္ဗီဇာ (ကာလတိုဗီဇာ) : 60 €
  -* ခေလး ၆ ႏွစ္ မွ ၁၂ (...)

  lire la suite

 • ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ား

  ရွန္ဂန္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံစာရင္းမ်ား
  _
  _
  -* ၾသစႀတီးယား
  -* ဘယ္လ္ဂ်ီယံ
  -* ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ
  -* ဒိန္းမတ္
  -* အက္စတိုးနီးယား
  -* ဖင္လန္
  -* ျပင္သစ္
  -* ဂ်ာမနီ
  -* ဂရိ
  -* ဟန္ေဂရီ
  -* အိုက္စလန ္( ဥေရာပသမဂၢ အသင္းဝင္းမဟုတ္)
  -* (...)

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္

  ဗီဇာေလ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေအာက္ပါ Website ကိုခ်ိတ္ဆက္ျပီး ရက္ခ်ိန္းရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။
  https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=246&suid=1

  ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔