အစိမ္းေရာင္ အနာဂတ္- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အႏုပညာျပပြဲ

သဘာ၀ပတ္က်င္ေန႔ကုိဂုဏ္ ျပဳ တ႔ဲအေနနဲ႔ဒီအႏုပညာျပပြဲကုိ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမပြဲကုိ Gallery 65 မွာက်င္းပခဲ႔ျပီး ဒီႏွစ္ အတြက္ ေခါင္းစဥ္က ေတြးေတာပါ၊ စားသုံးပါ၊ ထိန္းသိမ္းပါ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပရတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ အစားအစာ ေတြကုိ ျဖဳန္းတီးျခင္း ႏွင္႔ အစားအစာ ထုတ္လုပ္မူ က်ဆင္းလာျခင္းတုိ႔မွ သဘာဝပတ္က်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မူမ်ား ကုိသိရွိေစျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား ေလ်ာ႔နည္းေစရန္ ပညာေပးျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အစီအစဥ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔- နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အထိ

ဂီတမိတ္ေက်ာင္းမွ အႏုပညာရွင္မ်ားပါဝင္တင္ဆက္မည္႔ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔- ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ

ေဆြဇင္ထုိက္၊ ျမင္႔ေမာင္ေက်ာ္ႏွင္႔ ခင္သန္းျဖဴ တို႔ ၏ စာတမ္းဖတ္ပြဲ။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔- ေန႔လည္ ၃ နာရီ ခြဲ မွ ညေန ၆ နာရီအထိ

ကဗ်ာဆရာမ်ား၏ကဗ်ာ ရြတ္ဖတ္မူအစီအစဥ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔- နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီအထိ

ပန္းခ်ီ ႏွင္႔ ဓာတ္ပုံမ်ား ခင္းက်င္းျပသမွူ႔။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇- ရက္ေန႔- နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ မွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခြဲအထိ

ကမၻာေျမကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားအဖြဲ႔အစည္း ဥကၠ႒ ဦးအုန္းမွေရသုိေလွာင္ထားရွိျခင္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲ႔မူ မ်ားႏွင္႔ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးျခင္းမ်ားအေၾကာင္းေဟာေျပာပြဲ။

၀င္ေၾကး- အခမဲ့။

ေနရာ-

ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမူဌာန (Institut Français de Birmanie)
အမွတ္(၃၄၀)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 05/06/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔