ျပင္သစ္ ျမန္မာ ကုန္သည္ ၾကီး မ်ားအသင္း မွ ႏို၀င္ဘာ လ...

ျပင္သစ္ ျမန္မာ ကုန္သည္ ၾကီး မ်ားအသင္း မွ ႏို၀င္ဘာ လ ၁၇ ရက္၊ ၾကာသပေတး ေန ့၊ ညေန ၇ နာရီ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ပထမဆံုး Beaujolais Nouveau ပြဲေတာ္ ကို ျပင္သစ္ယဥ္ေက်း မွု ဌာန (အမွတ္ ၃၄၀၊ ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္) တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Beaujolais Nouveau ပြဲ ေတာ္ ကို ႏွစ္စဥ္ ႏို၀င္ဘာလ၏ တတိယ ပတ္ ၾကာသပေတးေန ့တြင္ က်င္းပ ေလ့ ရွိပါ သည္။ ကမာၻ အရပ္ရပ္ မွ ၀ိုင္ခ်စ္သူ မ်ား ကာလၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ ေမ်ွာ္ေနရေသာ ရိုး ရာ ၀ိုင္ ပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ Beaujolais Nouveau သည္ ၀ိုင္ပြဲေတာ္ ၏ သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ သည္။ အခ်ိန္ အနည္း ငယ္ အတြင္း တြင္ စပ်စ္သီး အရသာကို ထိန္း ထားျပီး ထို ၀ိုင္သည္ သက္တ မ္း ၾကာ ျမင့္ရ န္ လည္း မလိုအပ္ေပ။ ရည္ရြယ္ ခ်က္ မွာ ၃ လ အတြင္း တြင္ အေကာင္းဆံုး ေသာ ၀ိုင္ကို ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ ၀ို င္ ျပဳ လုပ္နည္း ကို လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
Beaujolais Nouveau ပြဲ တြင္ ၀ိုင္၊ အေအး စာမ်ား ၊ ဒိန္ခဲ တို ့အား ျမည္းစမ္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ျပင္သစ္ ဂီတ ႏွင့္ အတူ Pétanque ဟု ေခၚ ေသာ ဂိမ္း တစ္မ်ိဳး ကို လည္း ကစား ႏိုင္မည္ျဖစ္ ပါသည္။
Beaujolais Nouveau ပြဲ တြင္ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲ ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ ဖြယ္ အ ခ်ိန္မ်ားကို ဖန္တီး လိုက္ပါ။
ေနရာ အကန္ ့အသတ္ ရွိပါသျဖင့္ လက္မွတ္ မ်ားကို ႀကိဳ တင္ ၀ယ္ယူ ႏိုင္ ေၾကာင္း သတင္း ေကာင္းပါးအပ္ ပါသည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 10/11/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔