ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံရုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥေရာပႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္

ဤဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္သံအမတ္ေနအိမ္၌ က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥေရာပႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးကိုယ္စား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Olivier Richard က သံအမတ္၏ယာဥ္ေမာင္း M. Sébastien Joseph Anthony ႏွင့္ သံရုံး၏ ရံုးအမႈထမ္း ဦးသက္ေဇာ္ဦး (@) Christopher တို႔အား လုပ္သက္ (၂၄)ႏွစ္ ႏွင့္ (၂၈)ႏွစ္အတြင္း သူတို႔၏ တာဝန္ေက်ပြန္မႈ နွင့္ သစၥာေစာင့္သိမႈတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ (ေၾကးတံဆိပ္) ကိုေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဆုတံဆိပ္ရရွိသူတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ သံရုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေရွ့ေမွာက္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဤဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနတြင္ အနည္းဆံုး အႏွစ္ (၂၀) ၾကာ ထူးခၽြန္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာခ်ီးျမွင့္ေသာ ဆုတံဆိပ္ျဖစ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 19/06/2018

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔