သီတင္းကြ်တ္လျပည္႕ေန႔ ႐ံုးပိတ္ရက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔ ) ၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည္႕ (အဘိဓမၼာေန႕) တြင္ ျပင္သစ္သံ႐ံုး ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 03/10/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔