တနလၤာေန႕တြင္ျပင္သစ္သမၼတနစ္ကိုလာဆာေကာ္ဇီမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသို႕ ေထာက္ခံမွဳ႕နွင့္အတူခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည့္သဝဏ္လႊာ ကိုေပးပို႕ခဲ့ပါသည္။