ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဥေရာပေရးရာဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ သမိုင္းဝင္ ခရီးစဥ္

ဤခရီးစဥ္မွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ျပင္သစ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးလာေရာက္မႈ အေနျဖင့္လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရိွေနစဥ္အတြင္း ဝန္ႀကီးသည္ မၾကာေသးမီကလြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္မွ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး တို႕ႏွင့္အတူ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႕ႏွင့္၊ ၎တို႕ လြတ္ေျမာက္ ၿပီးၿပီးခ်င္း ေနာက္တေန႔တြင္ ပထမဦးဆံုး ဧည့္သည္ေတာ္အေနျဖင့္ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုခဲ့ ပါသည္။ ဝန္ႀကီး အေနျဖင့္သရုပ္ေဆာင္ဇာဂနာအပါအဝင္ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆံု ခဲ့ပါသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္လည္းေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ Commandeur de la légion d’honneur ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုဘယ္ဆုရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေပးအပ္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ကို ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ လူကိုယ္တိုင္ လက္ခံရယူ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။(ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏ေက်းဇူးတင္ စကားမ်ားဖတ္ရႈရန္)

ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္းဝန္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တို႔၏ ဥကၠဌမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ သူရေရႊမန္း (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)ႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) တို႕အျပင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌါန ဝန္ႀကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္တို႕ႏွင့္လည္း တရင္းတႏွီးေတြ႕ဆံုညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။

ဝန္ႀကီး၊ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ကိုကိုႀကီးႏွင့္ကိုျမေအး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္တြင္ဝန္ႀကီးအားႀကိဳဆိုျခင္း
ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမတိုင္မီ
ဝန္ႀကီးႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ
ဝန္ၾကီးႏွင့္မင္းကိုႏိုင္
ဝန္ႀကီးမွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ ခ်ီးျမွင့္စဥ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္တကြ ေတြ႕ရစဥ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ဇနီးတို႔ႏွင့္ တကြေတြ႕ရစဥ္
ျပင္သစ္-ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးၾကစဥ္
ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအားျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္တကြေတြ႔ရစဥ္
ျပင္သစ္ဝန္ႀကီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ႏိုင္ငံေတာ္သံမၼတႀကီးၾျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 23/01/2012

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔