• ၁၅ နယုန္ 2019

  Goût de / Good France 2019: 21 March

  Goût de/Good France will be back on 21 March.

  This unique event showcases France’s gastronomy, offering “French-style” menus across the world on the same day.

 • ၂၀ တပုိတ႔ ဲြ 2019

  ဆန္းသစ္တီထြင္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ပစ္စကာ (PISCCA) က အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တက္ႂကြေဆာင္ရြက္သူအစုအဖြဲ႔မ်ားအား ဆန္းသစ္တီထြင္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

 • ၁၄ တပုိတ႔ ဲြ 2019

  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္

  ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔၏အေဆာက္အအံုႏွင့္ရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခ်က္အရျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Christian Lechervy သည္ ရွမ္းျပည္နယ္သို့ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ႏွင္႔ (၈)ရက္ေန႔တို့တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ စီးပြားေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 • ၇ တန္ေပါင္း 2018

  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံေတြ႕ဆုံျခင္း

  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး Christian Lechervy အား ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

 • ၇ တန္ေပါင္း 2018

  70 Years of the Universal Declaration of Human Rights

  လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို ၁၉၄၈ခု ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပါရီျမိဳ႕၌ အတည္ျပဳျပီး လူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာယႏၱရားတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအတည္ျပဳျခင္း အႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုကမၻာတဝွမ္းတြင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

  Actualités

  Starting March 15th 2015, it will be mandatory for every visa applicant to request an appointment in order to submit a visa application at the Visa Section of the Embassy of France

  ဆလိုက္ဓါတ္ပံုမ်ား

  Daw Aung San Suu Kyi, Commandeur de la Légion d'Honneur
  Remise des insignes de Chevalier des Arts et Lettres à l'actrice Grace Swe Zin Htaik
  L'atrice Grace Swe Zin Htaik, Chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres
  Remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite à M. Win Maw, Président de Forever Group
  Remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite à M. Guy Lubeigt, enseignant et chercheur
  Entretien de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, avec Aung San Suu Kyi, conseillère pour l'Etat et ministre des affaires étrangères, le 20 novembre 2017 à Nay Pyi Taw
  Visite de l'ambassadeur de France dans un camp de déplacés de Jan Maing Kawng, près de Myitkyina (Etat Kachin)
  Remise de la médaille d'Honneur des Affaires étrangères à Daniel Toe Myint Naing
  Formation aux techniques de sauvetage en faveur des sapeurs-pompiers birmans
  Mission sur le développement urbain à Mandalay
  Réunion de travail dans le cadre d'une mission à Taunggyi avec une délégation d'entreprises françaises