ၿပင္သစ္ သံအမတ္

 • ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္

  ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔၏အေဆာက္အအံုႏွင့္ရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခ်က္အရျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Christian Lechervy သည္ ရွမ္းျပည္နယ္သို့ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ႏွင္႔ (၈)ရက္ေန႔တို့တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ စီးပြားေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ျခင္း

  ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး Christian LECHERVY မွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံ ၎၏ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာကို (...)

  ဆက္ဖတ္ရန္

 • ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး အျဖစ္ Mr. Christian Lechervy ေရာက္ရိွ

  Mr. Christian Lechervy သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္သည္၊ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ၏ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရေသာ သံအမတ္ၾကီး Mr. Christian Lechervy ၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကိုေအာက္ပါအတိုင္း ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔