ၿပင္သစ္ဘာသာ သင္ႀကားမူ

  • ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွ ျပင္သစ္ဘာသာဆရာမ Sally ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

    ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆရာမ Sally ကို ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ျပင္သစ္စာႏွင့္ ျမန္မာစာ (၂)ခုလံုးကို သင္ျပႏိုင္ေသာ ဆရာမ Sally သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Rouen တကၠသိုလ္မွ ျပင္သစ္ဘာသာ ဆရာအျဖစ္သင္ ဘဲြ႕ျဖစ္ေသာ Master 2 ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ၄င္းဘဲြ႕ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးထဲမွ ပထမဦးဆံုးရရွိေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ျပင္သစ္ဘာသာ ကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား သင္ၾကားႏိုင္ေသာ အဆင့္ျဖင့္ ရပ္တန္႔မေနဘဲ ျပင္သစ္ဘာသာရပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ရပ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား မည္သို႔သင္ၾကားပို႔ခ်ရမည္ဆိုေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလညး္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

    ဆက္ဖတ္ရန္

  • လူဦးေရသန္းေပါင္း ၂၂၀ ေျပာေသာ ျပင္သစ္ဘာသာစကား

    အေမရိကန္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ Spielberg ႐ိုက္ကူးေသာ ကာတြန္း႐ုပ္ရွင္ Tintin ၏ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္၀င္ခန္း၊ စြန္႔စားခန္းမ်ားသည္ ကမၻာေက်ာ္ေအာင္ ထင္ရွားသည္။ ဇာတ္လိုက္ Tintin ကဲ့သို႔ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္ ေခတ္မီၿပီး အမွန္တကယ္ အသံုး၀င္ေသာ ျပင္သစ္ဘာသာစကားကို ေျပာဆို ေလ့လာသင္ယူၾကေလသည္။

    ဆက္ဖတ္ရန္

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔