ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူရန်

ကာလတို ဗီဇာများကို အနည်းဆုံး နှစ်ပတ် ကြိုတင်၍လည်းကောင်း ၊ကာလရှည် ဗီဇာများကို အနည်းဆုံး သုံးလ ကြိုတင်၍လည်းကောင်း ကြိုတင်လျောက်ထားရန်အကြံပြုပါသည်။ဗီဇာအမျိုးအစား၊နိုင်ငံသား နှင့် အားလပ်ရက်များအပေါ်မူတည်၍ ဗီဇာ ရယူရန် ကြာမြင့်ချိန်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ရက်ချိန်း ရယူနိုင်မှုသည် အချိန်နှင့် အမျှအပြောင်း အလဲရှိပါသဖြင့် မိမိရယူထားသော ရက်ချိန်းကို သင့်တော်ရာ ရက်နှင့် အချိန်သို့ (Changing your appointment) မှတဆင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက် မှ၂၄ ရက်
အတွင်း အဖွဲ့လိုက် ခရီးသွားမည့် ၇ ယောက် နှင့် အထက် အဖွဲ့များသည် ဗီဇာဌာနသို့
၁။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော သို့မဟုတ် ဝယ်ယူထားသော ခရီးစဉ် နှင့်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ
၂။လိုက်ပါမည့်ခရီးသည် နာမည်စာရင်း၊ပတ်စ်ပို့နံပါတ် နှင့်အတူ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ကြိုတင်ဆက်သွယ်၍ လျှောက်ထားကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=246&suid=1

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 29/01/2020

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔