ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူရန်

ကာလတို ဗီဇာများကို အနည်းဆုံး နှစ်ပတ် ကြိုတင်၍လည်းကောင်း ၊ကာလရှည် ဗီဇာများကို အနည်းဆုံး သုံးလ ကြိုတင်၍လည်းကောင်း ကြိုတင်လျောက်ထားရန်အကြံပြုပါသည်။ဗီဇာအမျိုးအစား၊နိုင်ငံသား နှင့် အားလပ်ရက်များအပေါ်မူတည်၍ ဗီဇာ ရယူရန် ကြာမြင့်ချိန်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
ရက်ချိန်း ရယူနိုင်မှုသည် အချိန်နှင့် အမျှအပြောင်း အလဲရှိပါသဖြင့် မိမိရယူထားသော ရက်ချိန်းကို သင့်တော်ရာ ရက်နှင့် အချိန်သို့ (Changing your appointment) မှတဆင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html/frameset/frameset.html?lcid=1&sgid=246&suid=1

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 05/12/2019

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔