၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကန္း(န္)ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္မွဳအေပၚ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကန္း(န္)ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္မွဳအေပၚ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ အၾကိမ္ (၇၀) ေျမာက္ ကန္း(န္)ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ေမလ (၁၇)ရက္မွ (၂၈)ရက္ေန႔အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယၡဳႏွစ္တြင္ထိုရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားေသာပဲ့တင္ရိုက္ခတ္မွဳျဖစ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာရုပ္ရွင္ဇတ္ကား(၂)ကားကို ထိုရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသရန္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပထမရုပ္ရွင္ဇတ္ကားကို တရားဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ က႑တြင္ေရြးခ်ယ္ခံထားရျပီး ဒုတိယဇတ္ကားမွာ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ျမန္မာရုပ္ရွင္မင္းသမီးၾကီး ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္ ဦးေဆာင္မည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကလဲ ဤပြဲေတာ္တြင္ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ပါဝင္မွဳကို ျပည့္စံုသြားေစမည္ျဖစ္သည္။

၁။ ယၡဳႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဤ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ အျမင့္ဆံုး ဆုျဖစ္ေသာ « Palme d’or » (ေရႊသံလြင္ခက္) အတြက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ရုပ္ရွင္ဇတ္ကား (၁၈)ကားထဲတြင္ Michel Hazanavicius ရိုက္ကူးထားေသာ « Le redoutable » (ေၾကာက္ရြံရမည့္သူ) လဲပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး ေရဒီယိုႏွင့္ တယ္လီေဗးရွင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Forever Group ႏွင့္အတူပူးေပါင္း ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ထားျပီး ထိုအဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေမာ္သည္လည္း ကန္း(န္)ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

၂။ ဒါရိုက္တာ ေဝရေအာင္၏ ဇတ္လမ္းရွည္တစ္ခုျဖစ္ေသာ « One summer day » (ေႏြတစ္ည) သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ယၡဳႏွစ္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ျပသမည့္ ဇတ္လမ္း (၁၀)ခုတြင္ပါဝင္သည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ရုပ္ရွင္အႏုပညာ စြမ္းရည္ရွိသူမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဒါရိုက္တာေဝရေအာင္၏ ဇတ္ကားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ Locarno ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ျပသႏိုင္ခဲ့ျပီး ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွဳဌာန၏ ေထာက္ခံမွဳျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ MEMORY ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ ေထာက္ပံ့မွဳကို ပထမအၾကိမ္ « Myanmar Script Fund » ျဖင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။

၃။ ထို႔အျပင္ ကန္း(န္)ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ ပါရီျမိဳ႕ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွဳဌာန၌ ျပဳလုပ္မည့္ ရုပ္ရွင္အႏုပညာနယ္ပယ္တြင္ ျပင္သစ္-ျမန္မာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ အေၾကာင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ျမန္မာရုပ္ရွင္မင္းသမီးၾကီး ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္မွ ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသား ရုပ္ရွင္အႏုပညာဌာန (CNC)ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ MEMORY ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ရုပ္ရွင္အႏုပညာသတင္းမ်ားသည္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ မီဒီယာႏွင့္ ရုပ္ရွင္အႏုပညာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ နားလည္မွဳစာခၽြန္လႊာကို ဒီဇင္ဘာလ၂၀၁၄တြင္ေရးထိုးျပီးေနာက္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ သိသာေသာတိုးတက္မွဳမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

Affiche officielle du film One Summer Day, du réalisateur birman Wera Aung - JPEG

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 19/05/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔