၂၀၁၄- ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး (သၾကၤန္) ႐ံုး ပိတ္ရက္ ။

ျမန္မာ သၾကၤၤၤန္ အတာႏွစ္သစ္ကူးကာလ ၂၀၁၄- ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၄ ၊ ၁၅ ၊ ၁၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္္ သံရုံး ေကာင္စစ္ဌာန ႏွင့္ ဗီဇာ ဌာန ပိတ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 11/04/2014

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔