ျမန္မာျပည္က “ျပင္သစ္ရဲ႕အရသာ” ပြဲေတာ္

“ျပင္သစ္ရဲ႕အရသာ” (၃)ၾကိမ္ေျမာက္တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း ၂၁-၃-၂၀၁၇

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တို႔၌ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္က်င္းပအျပီးတြင္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ အထင္ကရ ျပင္သစ္စားဖိုမွူး Alain Ducasse ႏွင့္အတူ ျပင္သစ္အစားအေသာက္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပြဲျဖစ္ေသာ “ျပင္သစ္ရဲ႕အရသာ” ပြဲေတာ္သို႔ လူၾကီးမင္းတို႔အား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ယၡဳႏွစ္တြင္ ကမၻာတဝွမ္းရွိ ျပင္သစ္စားဖိုမွူးေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ စားေသာက္ပဲြမ်ားကို တစ္ရက္တည္းျပိဳင္တူ တည္ခင္းဧည့္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ဤ ျပင္သစ္စားဖိုမွူးမ်ားသည္ ေဖၚေရြျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္္း၊ ကမၻာေျမကိုေလးစားျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာစားေသာက္ျခင္း တို႔ကို ဂါရဝျပဳေသာ ျပင္သစ္ဟင္းလွ်ာမ်ားကို ေဒသခံထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္အရသာကိုေပါင္းစပ္ျပီး ခ်က္ျပဳတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္က “ျပင္သစ္ရဲ႕အရသာ” ပြဲေတာ္

ျပင္သစ္အစားအေသာက္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အမည္ရစားေသာက္ဆိုင္မ်ားျဖစ္ေသာ Le Cellier (Novotel Hotel)၊ Alex’s Gastro Bar (Loft Hotel)၊ Le Planteur ႏွင့္ Strand Restaurant (Strand Hotel) တို႔တြင္ “ျပင္သစ္ရဲ႕အရသာ”ပြဲေတာ္ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤစားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ အလြန္အရသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျပင္သစ္ရိုးရာညစာစစ္စစ္ ကိုစားသံုးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီးကလည္း ျမန္မာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ Lake Garden Hotel ၏စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျပင္သစ္ရိုးရာညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံမည္ျဖစ္သည္။

Chilled Tomato Soup du Cellier
Chocolate Sphere du Cellier
Brice Caro, chef au Cellier
Le Cellier, au Novotel
Gilles Dumoulin, Chef au Planteur
Le Planteur
Le Planteur
Pork and Shrimp Lasagna, Alex's Gastro Bar
Beef Roll Tartar Sauce, Alex's Gastro Bar
Grilled Pork Taro Root Chips, Alex's Gastro Bar
Alex's Gastro Bar
Ludovic Carpuat, Chef at Alex's Gastro Bar

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 14/03/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔