ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ လာရောက်လိုသည့် နိုင်ငံခြားသားအားလုံးသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံအဝင်တွင် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ၊မိမိခရီး၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အထောက်အထားများ နှင့် တည်းခိုမည့် အထောက်အထားတို့ကို တင်ပြနိုင်ရမည်။