ဦးသန္႔ အားဂုဏ္ ျပဳျခင္း ျပပြဲ

ပန္းခ်ီဆရာ ေရႊျမင္႔ ႏွင့္ ပန္းပု ပညာရွင္ ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း တို႔သည္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ
အေထြ ေထြ အတြင္းေရးမူးေဟာင္း ဦးသန္႔ အား ဂုဏ္ျပဳရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ ၏ အႏုပညာ ကၽြမ္းက်င္မူ မ်ားျဖင္႔ဖန္တီးထား ေသာ ျပပြဲျဖစ္ပါသည္။

ေနရာ- ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမူဌာန (Institut Français de Birmanie)။
အမွတ္(၃၄၀)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၀င္ေၾကး- အခမဲ့။

အစီအစဥ္-

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႔ - နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ညေန ၄ နာရီ (ပန္းခ်ီ ႏွင္႔ပန္းပု အႏုပညာ ဖန္တီးမူ႔ လက္ရာ)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႔ - ညေန ၆ နာရီ ( ျပပြဲ ဖြင္႔ပြဲ ႏွင္႔ ဧည္႔ခံပြဲ)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔ - နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ (ျပပြဲ)

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 31/05/2013

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔