အမ်ဳိးသားအဆင္႔ Handball ကမၻာ႔ခ်ံပီယံ ျပိဳင္ပြဲ

၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁-ရက္ မွ ၂၉-ရက္ တြင္ က်င္းပမည္႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ Handball ကမၻာ႔ခ်ံပီယံျပိဳင္ပြဲ ကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ မွလက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ နယ္ေျမေဒသ ၈-ေနရာတြင္စီစဥ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ၄င္းတုိ႔မွာ Brest, Nantes, Rouen, Montpellier, Paris, Albertville, Metz ႏွင္႔ Lille ျမိဳ႕တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
အားကစားသမားေပါင္း ၄၀၀ ပါဝင္မည္႔ အသင္း ၂၄-သင္းတုိ႔သည္ ပြဲေပါင္း ၈၄-ပြဲတြင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစား ၾကမည္ျဖစ္ရာ ပြဲၾကည္႔ပရိသတ္ေပါင္း ငါးသိန္းခန္႔လာေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႕အားေပးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
ထုိအားကစားပြဲသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆုံး ႏုိင္ငံတကာအဆင္႔အားကစား ပြဲေတာ္ကုိ စီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။
အဆုိပါပြဲေတာ္ႏွင္႔ပတ္သက္ ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပုိမုိရယူလုိပါလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳ႕ႏုိင္ပါသည္ ။ http://www.francehandball2017.com/fr/

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 18/11/2016

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔