ပုဂၢလိက မီဒီယာကုမၸဏီ Forever Group ၏ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာ္ကို ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုတံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Chevalier de l’Ordre National du Mérite ေပးအပ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး Olivier RICHARD သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၄) ရက္အဂါၤေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳတြင္ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုတံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Chevalier de l’Ordre National du Mérite ကို ပုဂၢလိက မီဒီယာကုမၸဏီ Forever Group ၏ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဤဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုတံဆိပ္သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား မီဒီယာႏွင့္ ရုပ္ရွင္ က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ၍ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဦးဝင္းေမာ္ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ၎၏ အလြန္ထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိမႈကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းလဲျဖစ္သည္။

Forever Group ၏ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေမာ္သည္ CFI Canal France International ကိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သူလဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြကို ၎၏တယ္လီဗီးရွင္းလိုင္းမ်ားတြင္လႊင့္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းေပးပါရန္ CFI ကိုေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္သစ္ကုမၸဏီ္မ်ားျဖစ္ေသာ Canal plus, AMP VISIUL TV ႏွင့္Digital District စေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ အခေပးတယ္လီဗီးရွင္းလိုင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ အထူးသျဖင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္က႑ကိုျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေစရန္လည္း ျပင္သစ္ထုတ္ေဝသူ၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္က်ိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ Michel Hazanavicius ၏ ၂၀၁၇ တြင္ထြက္မည့္ ရုပ္ရွင္အသစ္ျဖစ္ေသာ “Le Redoutable” ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ ဦးဝင္းေမာ္ ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႔တို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပင္သစ္ရုပ္ရွင္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္က႑၌ သမိုင္းဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ Forever Groupသည္ ျပင္သစ္ရုပ္ရွင္၏ ပထမဆံုး ထုတ္ေဝသူအျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လွပေသာ အနာဂတ္ကိုဖြင့္လစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Canal France International အပါအဝင္ ဥေရာပအက်ိဳးတူကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Forever Group တို႔ပူးေပါင္း၍ ပထမဆံုးေသာ လြပ္လပ္ေသာ သတင္းေထာက္သင္တန္းေက်ာင္းကိုလဲ ဦးဝင္းေမာ္၏ အက်ိဳးေဆာင္ေပးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ျမန္မာ မီဒီယာႏွင့္ရုပ္ရွင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ Memory ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၊ ျပင္သစ္ရုပ္ရွင္ကိုျမန္မာပရိသတ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ဦးဝင္းေမာ္၏ အက်ိဳးေဆာင္ေပးမႈသည္ အဓိက က႑မွပါဝင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာႏွင့္ ရုပ္ရွင္က႑ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိက ေနရာမွပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဦးဝင္းေမာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ျပင္သစ္စီးပြားေရး ဖြံျဖိဳးမႈတို႔တြင္ အဓိက မိတ္ေဆြအျဖစ္ အျမဲရပ္တည္သြားမည္မွာ မုတ္ခ်မလြဲပင္ျဖစ္သည္။

ေရးသားသည့္ရက္စြဲ 25/01/2017

အထက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာသို႔